Co robi anestezjolog?

Anestezjolog to lekarz, który przygotowuje pacjentów do zabiegów, dobiera odpowiednie znieczulenie i wykonuje je, a także sprawuje nadzór nad pacjentem w trakcie zabiegu. Udziela też pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

Anestezjolog jest nie tylko lekarzem, ale także ratownikiem. Sprawuje on opiekę okołooperacyjną i udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia oraz w nagłych urazach, chorobach i zatruciach. Do jego zadań należy dobór właściwej metody znieczulenia przed zabiegiem, wykonanie znieczulenia oraz nadzór nad pacjentem w czasie trwania zabiegu. Lekarz ten odpowiada również za leczenie bólu pourazowego, pooperacyjnego, porodowego lub związanego z chorobami nowotworowymi.

Ile zarabia anestezjolog?

Podstawowe, minimalne wynagrodzenie anestezjologa to 5 tysięcy złotych brutto. Zarobki są uzależnione od liczby dyżurów oraz ośrodka, w którym zatrudniony jest lekarz. Najwyższe wynagrodzenia otrzymują anestezjolodzy zatrudnieni w szpitalach powiatowych, gdzie brutto zarabiają nawet 150zł za godzinę.

Jak zostać anestezjologiem?

Pierwszym etapem zdobycia zawodu anestezjologa jest ukończenie wszystkich etapów kształcenia pozwalających na zdobycie tytułu i uprawnień lekarza medycyny. Studia te trwają 6 lat, po czym konieczne jest zrobienie specjalizacji, która również trwa 6 lat. Lekarze po stażu podyplomowym, niemający specjalizacji muszą odbyć obowiązkowe kursy specjalizacyjne i odbyć w sumie 180 dyżurów lekarskich

Specjalizacja dla lekarzy mających specjalizację I stopnia w anestezjologii i intensywnej terapii trwają 3 lata. W tym czasie lekarz musi odbyć kursy specjalizacyjne i staże. Do zaliczenia specjalizacji konieczne jest odbycie 90 dyżurów lekarskich.

Po ukończeniu specjalizacji lekarz przystępuje do egzaminu państwowego specjalizacyjnego z anestezjologii oraz intensywnej terapii. Pierwszy etap to egzamin praktyczny, składający się z