Jak zostać mikrobiologiem?

Mikrobiologiem można zostać po ukończeniu studiów wyższych ze specjalizacją mikrobiologiczną. Osoba, która chce pracować w tym zawodzie musi być sumienna i dobrze zorganizowana. Zatrudnienie można znaleźć w laboratoriach, ośrodkach badawczych, na uczelniach.

Mikrobiolog zajmuje się obserwacją, poznawaniem, hodowlą oraz badaniem drobnoustrojów. Bada on nie tylko drobnoustroje, ale także środowisko, w którym występują. Ponadto przeprowadza on eksperymenty i testy laboratoryjne oraz terenowe. Mikrobiologiem można zostać po ukończeniu studiów wyższych o odpowiedniej specjalizacji. Pracę dla mikrobiologów oferują laboratoria, centra badawcze, uczelnie, firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne czy placówki sanitarno-epidemiologiczne.

Mikrobiolog – jakie studia?

Mikrobiologię można ukończyć na uczelniach w całym kraju. Odpowiednie kierunki znaleźć można na wydziałach Biologii i Ochrony Środowiska, np. na Uniwersytecie Łódzkim. Studia trzyletnie pozwalają na uzyskanie licencjatu, po czym istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach uzupełniających magisterskich. Wówczas można wybrać konkretną specjalność, np. mikrobiologię medyczną, immunologię i diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologię weterynaryjną, sanitarną, środowiskową, przemysłową, ogólną lub szczegółową.

Studia można odbywać zarówno na jednej uczelni, jak i na kilku uczelniach, także zagranicznych. Po uzyskaniu tytułu magistra można ukończyć studia doktoranckie, np. w Studium Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej na UŁ.

Ile zarabia mikrobiolog?

W Polsce zarobki mikrobiologów nie są wysokie – wynoszą od 2000zł do 4500zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie jest wyższe w podmiotach prywatnych. Znacznie wyższe zarobki oferowane są m.in. w Anglii, gdzie mikrobiolog może zarobić miesięcznie ponad 2500 funtów