Kto to jest immunolog?

Immunolog jest specjalistą, który diagnozuje i leczy wtórne oraz pierwotne zaburzenia odporności. Wskazaniem do leczenia u immunologa są nawracające zakażenia w obrębie przewodu pokarmowego, układu oddechowego lub innych układów.

Pierwotne i wtórne zaburzenia odporności są wskazaniem do wizyty u lekarza immunologa. Zajmuje się on diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń funkcjonowania układu immunologicznego. Lekarz ten kontroluje również stan osób po przeszczepach, w celu zapobieżenia odrzuceniu obcej tkanki lub narządu. Zadaniem immunologa jest również prowadzenie szczepień i kuracji lekami immunostymulacyjnymi.

Jakie badania zleca immunolog?

Badania immunologiczne mają na celu ocenę mechanizmów działania układu odpornościowego. Immunolog może zlecić następujące badania diagnostyczne:
• test transformacji blastycznej (TTB),
• oznaczanie stężenia składnika C4 oraz stężenia i aktywności inhibitora C1 esterazy,
• ocenę filtracji kłębuszkowej nerek,
• wykrywające chorobę Wilsona,
• badanie przeciwciał IgG, IgA, IgM, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, CH50, C3 i C4,
• oznaczenia stężenia TRF i sTfR – ocena gospodarki żelazowej,
• wykrywające wrodzone niedobory antytrypsyny,
• oznaczania i identyfikacji gammapatii monoklonalnych.

Jakie choroby leczy immunolog?

Immunolog leczy choroby uwarunkowane immunologicznie, do których zalicza się immunologiczne schorzenia nowotworowe, niedobory odporności wtórnych i nabytych, AIDS, problemy immunologiczne u osób mających inne schorzenia podstawowe, łuszczycę, choroby tarczycy, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane.

Lekarz ten ściśle współpracuje z innymi specjalistami, zwłaszcza w zakresie leczenia chłoniaków, mononukleozy zakaźnej, białaczki czy innych chorób przewlekłych, takich jak albinizm, miastenia czy nieswoiste zapalenie jelita. Lekarz immunolog zajmuje się także pacjentami po chorobie.

Kto to jest onkolog?

Onkolog jest lekarzem, który specjalizuje się w diagnozowaniu oraz leczeniu chorób mających podłoże nowotworowe. Wykonuje on badania biochemiczne, nakłucia i biopsje oraz inne badania w celu wykrycia i określenia typu nowotworu.

Onkolog to lekarz, który diagnozuje, różnicuje i leczy choroby nowotworowe. W swojej pracy korzysta on z tradycyjnych badań biochemicznych, biopsji oraz nakłuć. Pobiera także materiały do badań histopatologicznych lub cytologicznych. Po zdiagnozowaniu rodzaju nowotworu podejmuje leczenie farmakologiczne lub za pomocą chemioterapii czy immunoterapii. W razie potrzeby kieruje pacjenta na leczenie chirurgiczne oraz rehabilitację pooperacyjną. Onkolog może zrobić specjalizację z onkologii i hematologii dziecięcej.

Ile zarabia onkolog?

Zarobki onkologa wynoszą minimum 5 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie uzależnione jest od ośrodka, w którym pracuje lekarz oraz od zajmowanego stanowiska i liczby dyżurów. Ordynatorzy oddziałów oraz onkolodzy prowadzący prywatną praktykę lekarską zarabiają ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie.

Co leczy onkolog?

Onkolog zajmuje się przede wszystkim diagnozowaniem oraz leczeniem nowotworów złośliwych, czyli raka. Każda terapia rozpatrywana jest indywidualnie, ponieważ leczenie guzów zależy od ich umiejscowienia, przebiegu choroby, wrażliwości na leczenie oraz rokowań. Do chorób leczonych przez onkologa zalicza się:
• raka piersi,
• nowotwory tarczycy,
• nowotwory układu pokarmowego,
• nowotwory śródpiersia i płuc,
• nowotwory ośrodkowego układu nerwowego,
• nowotwory kości,
• nowotwory układu pokarmowego,
• nowotwory tkanek miękkich,
• chłoniaki,
• nowotwory układy płciowego i moczowego,
• nowotwory skóry,
• nowotwory układu krwiotwórczego,
• nowotwory o nieustalonym pochodzeniu.
Onkolog może w leczeniu stosować metody chirurgiczne, chemioterapię i radioterapię oraz leczenie