Kto to jest hematolog?

Hematolog zajmuje się profilaktyką oraz wykrywaniem chorób układy krwiotwórczego. Diagnozuje on, konsultuje oraz leczy osoby cierpiące na choroby hematologiczne. Do schorzeń tych zalicza się anemie, agranulocytozę, granulocytopenię, skazy czy nowotwory.

Hematologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się wszelkimi schorzeniami układu krwiotwórczego i krwi. Lekarz hematolog zajmuje się wczesnym wykrywaniem, leczeniem, diagnozowaniem i profilaktyką chorób układu krwiotwórczego. Hematolog może specjalizować się w transfuzjologii, serologii lub immunologii. Skierowanie do hematologa wystawia lekarz rodzinny.

Jakie badania zleca hematolog?

Hematolog zleca wszelkie badania niezbędne do diagnostyki chorób układu krążenia, w tym m.in.:
• morfologię krwi obwodowej z rozmazem krwi obwodowej,
• różnicowanie zaburzeń składu krwi, np. żelazo, bilirubina itp.,
• biopsję szpiku kostnego,
• biopsję węzłów chłonnych,
• badania umożliwiające rozpoznanie zaburzeń hemostazy, czyli liczba płytek krwi, APTT, INR czy fibrynogen,
• USG jamy brzusznej,
• RTG klatki piersiowej,
• badania molekularne i genetyczne,
• cystometrię przepływową,
• pozytonową tomografię emisyjną.

Co leczy hematolog?

Hematolog zajmuje się chorobami układu krwiotwórczego. Najczęstszą chorobą krwi jest niedokrwistość, nazywana potocznie anemią. Ma ona wiele odmian i bywa trudna do wyleczenia. Niedokrwistość hemolityczna może objawiać się powiększoną śledzioną, a niedokrwistość plastyczna objawia się niewydolnością szpiku kostnego. Chorobą wrodzoną jest niedokrwistość hipoplastyczna.

Do najgroźniejszych chorób krwi zalicza się agranulocytozę oraz granulocytopenię, które związane są z leukocytami. Konsekwencją agranulocytozy jest brak granulocytów obojętochłonnych we krwi, w wyniku czego zanika odporność. Granulocytopenia oznacza nadmiar leukocytów we krwi. Hematolog leczy także białaczki ostre, szpikowe i limfatyczne oraz płytkowe skazy krwotoczne.