Kto to jest neonatolog?

Neonatolog specjalizuje się w rozpoznawaniu, leczeniu i różnicowaniu wszelkich chorób i patologii występujących u dzieci nienarodzonych oraz u noworodków. Do jego zadań należy także podejmowania działań zapobiegających wadom rozwojowym płodów.

Neonatolog jest lekarzem, który zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i różnicowaniem chorób występujących u noworodków, zwłaszcza u wcześniaków. Podejmuje on również działania promujące zdrowie i zapobiegające występowaniu wad rozwojowych płodu oraz chorób noworodkowych. Neonatolog leczy niewydolność oddechową, choroby metaboliczne i układu nerwowego, konflikt serologiczny, wcześniactwo i różnego rodzaju infekcje u noworodków.

Jak zostać neonatologiem?

Przyszły neonatolog musi ukończyć jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim, które trwają 6 lat. Absolwent studiów odbywa 13-miesięczny staż i ma ograniczone prawo do wykonywania zawodu. Po ukończeniu stażu musi przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Państwowego, który składa się z 200 zadań. Zdany egzamin uprawnia do wystąpienia o wydanie prawa do wykonywania zawodu.

Do zostania neonatologiem niezbędna jest specjalizacja, która trwa 60 miesięcy. Neonatologia jest specjalizacją podstawową, co oznacza, że może do niej przystąpić lekarz nieposiadający żadnej specjalizacji. W trakcie specjalizacji odbywają się kursy i kolokwia oraz staże kierunkowe. Obowiązkiem lekarza jest samodzielne wykonywanie lub uczestniczenie w ściśle określonej liczbie zabiegów i procedur medycznych. Ponadto musi on odbyć określoną ilość dyżurów samodzielnych lub towarzyszących. Po ukończeniu specjalizacji lekarz przystępuje do Polskiego Egzaminu Państwowego.

Ile zarabia neonatolog?

Zarobki lekarza neonatologa zależą przede wszystkim od stopnia specjalizacji oraz regionu, w którym lekarz jest zatrudniony. Średnie wynagrodzenie brutto dla neonatologa wynosi ok. 3900 brutto. Otrzymuje on także wynagrodzenie za każdy dyżur dobowy oraz zwykły – jest to kwota od 900zł do 1500zł. Im wyższy stopień specjalizacji, tym większe zarobki – nawet ponad 9000zł brutto miesięcznie.

Kto to jest geriatra?

Geriatra jest lekarzem, który zajmuje się schorzeniami wieku podeszłego. Ma on szeroką wiedzę z zakresu leczenia internistycznego, ortopedycznego, neurologicznego czy psychiatrycznego. Może skierować pacjenta na rehabilitację.

Lekarz geriatra leczy osoby po 60. roku życia. Jego zadaniem jest jak najdłuższe utrzymanie pacjenta w takim stanie, aby mógł on samodzielnie funkcjonować. Geriatra zajmuje się nie tylko leczeniem internistycznym, ale także ortopedycznym, neurologicznym i psychiatrycznym, a w razie potrzeby kieruje na rehabilitację. Zapobiega on również tzw. polipragmazji, czyli stosowaniu zbyt dużej ilości leków, których działanie może potęgować skutki uboczne lub wzajemnie się wykluczać.

Jak zostać geriatrą?

Specjalizację z geriatrii można rozpocząć po ukończeniu specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, medycyny ogólnej lub neurologii. W Polsce istnieją dwie organizacje zawodowe lekarzy geriatrów – Sekcja Geriatryczne Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce.

Studia z zakresu geriatrii i opieki długoterminowej obejmują zagadnienia z dziedziny geriatrii, reumatologii, neurologii, psychiatrii, rehabilitacji, medycyny paliatywnej, pielęgnacji oraz opieki długoterminowej.

Geriatra – co leczy?

Geriatra jest lekarzem wszechstronnym, który ma szeroką wiedzę w zakresie schorzeń wieku podeszłego. Leczy on tzw. wielkie zespoły geriatryczne, do których zalicza się zaburzenia pamięci, zawroty głowy, dezorientację, upadki, obrzęki, zaparcia czy nietrzymanie moczu. Do geriatry kierowany są także osoby z chorobą Alzheimera, demencjami, miażdżycą mózgową czy chorobami serca i naczyń.

Najważniejszą rolą geriatry jest koordynacja leczenia farmakologicznego różnych schorzeń. Jest to bardzo ważne, ponieważ u osób po 60. roku życia występuje tzw. wielochorobowość, a przyjmowane jednocześnie leki mogą prowadzić do zatrucia lub znacznie nasilać skutki uboczne.

Kto to jest nefrolog?

Nefrolog zajmuje się nieinwazyjnym leczeniem chorób nerek i układu moczowego. Skierowanie do nefrologa wystawia lekarz rodzinny lub POZ. Porady lekarza należy zasięgnąć w przypadku częstomoczu, obrzęków, krwiomoczu i podwyższonego ciśnienia krwi.

Nefrolog zajmuje się nieinwazyjnym leczeniem chorób nerek i układu moczowego. Skierowanie do nefrologa wystawiane jest w sytuacji, gdy pacjent nie wymaga leczenia operacyjnego. Objawy, które wymagają konsultacji nefrologicznej to opuchlizna rąk, kostek i stóp, obrzęki wokół oczu, bolesność i pieczenie w czasie oddawania moczu, krwiomocz, oddawanie moczu w nocy, częstomocz, bolesny ucisk poniżej żeber, który utrzymuje się w czasie ruchu.

Co robi nefrolog?

Nefrolog zajmuje się leczeniem schorzeń układu moczowego oraz nerek za pomocą preparatów farmakologicznych, a niekiedy także specjalnej diety. Wizyta u nefrologa nie jest stresująca, ponieważ leczenie jest nieinwazyjne. Lekarz przeprowadza dokładny wywiad i analizuje historię choroby. W razie potrzeby zleca wykonanie kompletu badań, np. morfologii, badania ogólnego moczu, posiewu moczu czy USG nerek.

W trakcie wizyty należy położyć się na kozetce, aby lekarz mógł zbadać podbrzusze i miejsce nad nerkami. Przy braku efektów leczenia nefrolog może zlecić dializoterapię, w tym hemodializę, plazmaferezę lub dializę otrzewnową. Lekarz nefrolog zajmuje się nie tylko leczeniem, ale także profilaktyką chorób nerek i układu moczowego.

Co leczy nefrolog?

Nefrolog leczy przede wszystkim choroby nerek i układu moczowego, a także sprawuje opiekę nad osobami, które oczekują na przeszczep nerki. Do chorób, którymi zajmuje się nefrolog, zalicza się:
• kamicę układu moczowego,
• niewydolność nerek,
• zespół nerczycowy,
• stany zapalne układu moczowego,
• kłębuszkowe i odmiedniczkowe zapalenie nerek,
• krwiomocz,
• białkomocz,
• choroby nowotworowe,
• mocznicę,
• wielotorbielowate zwyrodnienie nerek.