Kto to jest patomorfolog?

Patomorfolog to lekarz specjalista, który bada próbki pobrane podczas biopsji lub cytologii, a także po zabiegach i operacjach chirurgicznych. Korzysta on z diagnostyki mikroskopowej, molekularnej i makroskopowej.

Patomorfolog jest lekarzem, który ma bezpośredni wpływ na sposób leczenia zmian nowotworowych. Za pomocą diagnostyki mikroskopowej, makroskopowej i molekularnej stawia diagnozę, od której uzależniony jest sposób leczenia. Patomorfolog wykonuje badania tkanek pobranych w trakcie zabiegów i operacji, biopsji czy cytologii. Potrafi rozpoznawać nieprawidłowe i zmienione chorobowo komórki i tkanki ludzkie. Lekarz ten wykonuje także badania sekcyjne i zabezpiecza tkanki do badania histopatologicznego. Do zadań patomorfologa należy także wykonywanie badań śródoperacyjnych.

Co robi patomorfolog?

Patomorfolog potrafi zdiagnozować wiele chorób na podstawie prowadzonych badań. Dokonuje on diagnostyki chorób zapalnych, chorób związanych z autoagresją, zmian przednowotworowych, przyczyn marskości wątroby, niewydolności nerek czy nadczynności lub niedoczynności tarczycy. Do standardowych zadań patomorfologa należy analiza materiału biopsyjnego i cytologicznego, histologiczne rozpoznawanie ciąży ektopowej i zmian rozrostowych endometrium, morfologiczne rozpoznawanie przyczyn wstrząsu i zaburzeń krążenia czy różnicowanie śródmiąższowych chorób płuc.

Lekarz ten dokonuje klasyfikacji histopatologicznej nowotworów oraz nienowotworowych chorób skóry. Diagnozuje odczynowe i zapalne choroby węzłów chłonnych, choroby szpiku, zapalenia i zmiany wsteczne kości, zapalenia i zmiany zwyrodnieniowe stawów oraz rozpoznaje niektóre choroby układu nerwowego. Patomorfolog przeprowadza także sekcje zwłok w celu rozpoznania przyczyn zgonu. W swojej pracy korzysta on z badań makro- i mikroskopowych, molekularnych, immunohistochemicznych oraz z klasycznych metod radiologicznych, np. RTG.

Ile zarabia patomorfolog?

Zarobki patomorfologów są bardzo niskie i wynoszą ok. 2500zł brutto miesięcznie. Lekarz ten nie ma dyżurów, które mogłyby zwiększyć wynagrodzenie. Patomorfolog może pracować w podmiotach państwowych i prywatnych. W przedsiębiorstwach prywatnych zarobki patomorfologów są nieco wyższe.